MLI Besiktning AB 

Grundlagkravet för alla lekplatser och utegym där allmänheten har tillgång är att den ska vara säker.

                     En besiktning är en hjälp på vägen

TJÄNSTER

Säkerhetsbesiktning

Årlig besiktning eller installationsbesiktning

Vid nymontering av lek- samt utegymsredskap behöver utrustningen ses över av oberoende besiktningsman med kunskap kring standard och lagkrav för att ytan ska vara säker för allmänheten att använda. En installationsbesiktning är vad som behövs för att säkerställa att inga allvarliga personskador kan ske vid användning av redskapen när det väl tas i bruk.


En lekplats eller ett utegym som används flitigt slits. Även väder och vind påverkar redskapets material och skapar sprickor och rost. Vi rekomenderar att ni besiktar er lekplats eller utegym en gång om året. På så vis blir det lättare att identifiera fel som ni som ägaren kan åtgärda i tid, innan olyckan är framme. Boka er årliga besiktning i tid alternativt bli avtalskund så kommer vi och besiktar era ytor löpande en gång om året.

HIC-test (head injury criterion)

Test av fallskyddsmaterialets stötdämpande förmåga

Vid nymontering av lösfyllnadsmaterial kontrolleras djupet lätt med hjälp av spade eller liknande verktyg. Monteras nivåstabila underlag som kork, platsgjutet gummi eller fallskyddsplattor får den som beställer ett underlag från entreprenören eller tillverkaren där den kritiska fallhöjden påvisas, det vill säga vilken fallhöjd materialet klarar av. Detta är oftast testat i laboratorium vilket ger en indikation på vad materialet kan klara av. Genom ett HIC-test av fallskyddet på plats, när det har monterats, säkerställer ni att materialet som ni köpt in faktiskt klarar gränsen för respektive redskap.

Konsultation

Konsultation kring planering av nya ytor eller upprustning av befintlig yta

Vid planering av ombyggnation eller en helt ny yta är det inte alltid lätt att veta vad man behöver ha koll på säkerhetsmässigt bland lekredskap och utegym. Därför är det alltid bra att ta in en kunnig besiktningsman som kan vägleda er genom planeringen och i slutändan minimera felen vid en installationsbesiktning. Ju färre fel vid installationsbesiktningen desto bättre för plånboken.  

Drift- och underhållsplan

Framtagning av mall för drift och underhåll för just er yta

Med hjälp av en fungerande drift- och underhållsplan och löpande årliga besiktningar kommer ni ha fungerande och långlivade lekplatser och utegym som varje individ kan nyttja och ni bidrar då till ett friskare och rörligare samhälle.

Har ni ingen plan sen tidigare eller behöver hjälp med en uppdatering finns vi tillgängliga. 

OM OSS

MLI Besiktning AB utgår från Upplands Väsby i norra Stockholm och utför tjänster runt om i hela Sverige.


Emelie Nyström har varit certifierad besiktningsman mot lek, SS-EN 1176 sen 2018. Några år senare utökades kunskapen och hon certifierade sig även mot fitness, SS-EN 16630.


Under dom senaste åren har både årliga besiktningar och installationsbesiktningar utförts för allt från kommuner till mindre samfälligheter och bostadsrätter.

Tack vare vår nogrannhet, kunskapsbas och breda kontaktnät kan MLI Besiktning erbjuda trygga besiktningar med utförliga protokoll för er beställare att luta er mot.

Certifierad besiktningsman

KONTAKTA OSS

Boka din tid direkt!

 
 
 
 

Besiktning utförs alltid av certifierad besiktningsman